ΤΜ Solutions: εκπαιδεύσεις στη χρήση τεμαχιστή για αξιοποίηση κλαδεμάτων ελαιόδεντρων

Στα πλαίσια του έργου CompOlive, η ομάδα της ΤΜ Solutions εκπαιδεύει ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή του Ηρακλείου στη χρήση εξοπλισμού τεμαχισμού για την αξιοποίηση των κλαδεμάτων ελαιόδεντρων στη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους.

#CompOlive #CreteRegion