Τα απόβλητα ελαιοπαραγωγής και η χρήση τους ως εδαφοβελτιωτικά

Olive production wastes - Katsigaros

Για τη χρήση του κατσίγαρου, ενός απόβλητου της ελαιοπαραγωγής, ως εδαφοβελτιωτικό που μπορεί να βοηθήσει τη γη και την αγροτική παραγωγή μίλησε η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Νίκου Νικολαΐδη. Η ερευνητική ομάδα μέσα από μία σειρά πειραμάτων κατάφερε να παράξει βιοδιεγερτικά υλικά που βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους και βοηθούν την καλύτερη απόδοση των φυτών.

Για το ίδιο θέμα μίλησε ο καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΕΛΜΕΠΑ, Θρασύβουλος Μανιός, ενώ παράλληλα εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στη μη εφαρμογή αυτής της μεθόδου, έως τώρα, στην Κρήτη.

Αμφότερες, οι επιστημονική έρευνα και η περιβαλλοντική και οικονομική ανάγκη που αναδικνύεται για την χρήση των αποβλήτων ελαιοπαραγωγής στην αγροτική παραγωγή ενισχύουν τον κύριο στόχο του CompOlive που είναι η επίτευξη κυκλικής πράσινης οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.ekriti.gr/kriti/kriti-polytimos-o-katsigaros-gia-tis-kalliergeies-kai-yperdiegertikos-gia-ti-gi