Παρουσίαση του έργου CompOlive στο Smart Innovation Symposium, Ηράκλειο, Κρήτη

Η Geosystems Hellas είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Smart Innovation Symposium: Έρευνα και καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το συνέδριο οργανώθηκε από την Ομάδα Σύμπραξις και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με μεγάλη επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο “Μάρκος Καραναστάσης” στο Ηράκλειο στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2021. Η πρώτη μέρα του συνενδρίου ήταν αφιερωμένη στις παρουσιάσεις των ερευνητικών έργων από τις 12 συμμετέχουσες ΜΜΕ ενώ κατά τη δεύτεροι μέρα οι συμμετέχοντες εταιρείες περιηγήθηκαν στις πιλοτικές εγκαταστάσεις των έργων.