Επικοινωνία

GEOSYSTEMS HELLAS A.E.

Σοφία Φυδάνη

τηλ: +30 2102846144

e-mail: mail@geosystems-hellas.gr

HMU- Κτίριο K34, Εσταυρωμένος GR 71410, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα